numnongkhai.blogspot.com= บ้านดอนเรดิโอออนไลน์ ในนามบ่าวริมโขงออนไลน์ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมเยื่อนอยู่เสมอๆ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลคำผญาอวยพรแก่บุคคลต่างๆ

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

                          คำอวยพรสำหรับข้าราชการชาย
……………………………
ชีวิตต่อแต่นี้ให่มีตั้งแต่ความสุข              อันหมู่มวลความทุกข์ อย่าสิมีมาใกล้
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง           ได้พบทางก้าวหน่า เจริญขึ่นบ่ถอย
เป็นผู้บ่าวส่ำน้อย ห่าร้อยปีหูยังดีคือเก่า    บ่มีวันแก่เถ่า ผู้สาวหุ่มฮักแพง
ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน      จนเกษียณร้อยครั้ง ยังหนุ่มฟ้อหร่อดังฝัน
อายุยืนยาวมั่นพันปีศรีสง่า                      สุขอยู่ในใต้หล้ามาโฮมเจ้าสู่วัน
นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น              ตื่นขึ่นได้เงินเต็มห้องทองเต็มบ้าน เด้อ…สาธุ
……………………………
                               คำอวยพรสำหรับข้าราชการหญิง
……………………………
ชีวิตต่อแต่นี้ให่มีตั้งแต่ความสุข                 อันหมู่มวลความทุกข์ ให่ห่างไกลพันลี้
โชคดีให่หลั่งเข่า โภยภัยให่ไกลห่าง          ได้พบทางก้าวหน่า เจริญขึ่นบ่ถอย
เป็นผู้สาวส่ำน้อย ห่าร้อยปีกะยังสวยคือเก่า บ่มีวันแก่เถ่า ผู้บ่าวหุ่มฮักแพง
ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน         จนเกษียณร้อยครั้ง ยังเซ็กซี่สวยดังฝัน
อายุยืนยาวมั่นพันปีศรีสง่า                         สุขอยู่ในใต้หล้ามาโฮมเจ้าสู่วัน
นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น                ตื่นขึ่นได้เงิน เงิน เงิน และทอง เด้อ…สาธุ
……………………………
                                                  คำอวยพรแวลาผูกแขน
……………………………
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี         ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี ฝ่ายเส่นนี้ เป็นฝ่ายที่ศักดิ์สิทธิ์          ผูกแขนแล้วสิมีฤทธิ์ฮูงเฮืองไปหน่า
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอบ่มาผ่า                         พบแต่ทางก้าวหน่าเจริญขึ่นดังฝัน
นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น                      ตื่นขึ่นได้ เงิน เงิน เงิน และทอง
โอม อุ อะ มุ มะ มูลมา สะทา โสตถี ภะวันตุ เต…โอม…. จึก จึก จึก …..เพี้ยง
…………………………… 
                                   คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

                                               อวยพรผูกแขนเจ้าบ่าว
…………………………..
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี      ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าหลั่งมาโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์   ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าบ่าว เพิ่นได้แต่งงานกับเจ้าสาวในมื้อน้ี
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี   มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อเถ่าแม่เถ่าฮักแพงคือลูกคือหลาน
พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม เมียอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ   ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า
การค้าให้ฮูงเฮือง การเมืองให่ลือลั่น การบ้านให่ขยัน    ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี ให่เจ้าได้เป็นเศรษฐี
เป็นมหาเศรษฐี เป็นลูกเขยที่ดี เป็นผัวที่ดี เป็นพ่อที่ดี เด้อ  ปสิทธิ เตโช ปสิทธิ มังคะโล มหาชัยโย…. เพี้ยง
……………………….
                                                  คำอวยพรผูกแขนเจ้าสาว
…………………………..
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี         ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์ ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าสาวในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี   มีสุขภาพดีแข็งแรง ปู่ย่าฮักแพงคือลูกคือหลาน
พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม ผัวอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ  ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า
การค้าให้เจริญ การเงินให่ลือลั่น การบ้านให่ซอยกัน  ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี เป็นลูกสะใภ้ที่ดีของปู่ย่า
เป็นที่เพิงพาของพี่น้อง ป้า ลุง ลูก หลานสู่คน เด้อ  จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง…. เพี้ยง
…………………………….
                                          คำอวยพรผูกแขนลูกหลาน
………………………………
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี    ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์  ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนหลานในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี       มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อแม่ฮักแพงหลายบ่น้อย
พี่น้องซอยส่งเสริม การงานให่ก้าวหน้า        การศึกษาให่เฮืองฮูง ได้เกรดสูงสี่ล้วนดังที่เจ้าปรารถนา
ให้เจ้ามีอายุยืนยาว ผิวพรรณขาวอ่องต่อง     งามผุดผ่องส่องใส ไผเห็นกะฮักกะแพง
ให่เจ้าแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้ พ่อแม่พี่น้องได้เพิงพา    จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
โอม สะวาหิ โอม สะวาหะ โอม ตุ ตะ ตุ ตะ ..เพี้ยง
……………………………..
                                                คำอวยพรผูกแขนผู้สูงอายุชาย
………………………………
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี    ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์  ปันลงมาให่ข่อยผูกแขนพ่อใหญ่……ในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่ดีมีแฮง    นอนหลับได้เงินพัน นอนฝันได้เงินหมื่น
นอนตื่นได้เงินแสน แบนมือไปได้เงินล้าน                    ออกนอกบ้าน พ้อห่องอาหารรีสอร์ต
มีผู้สาวมาหุ่มกอด ไปนวดหลังนวดแอว                         ให่ม่วนซื่นโฮแซว บ่แก่บ่เถ่า
อยู่เป็นเจ้าโคตรหมู่วงศา                                             สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ เด้อ
จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
……………………………………
                                      คำอวยพรผูกแขนผู้สูงอายุหญิง
…………………………………..
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี         ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์ปันลงมาให่ข่อยผูกแขนแม่ใหญ่…ในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่ดีมีแฮง    นอนหลับได้เงินพัน นอนฝันได้เงินหมื่น
นอนตื่นได้เงินแสน แบนมือไปได้เงินล้าน        ออกนอกบ้านได้ไปวัดไปวา
ลูกหลานพาไปไหว้พระธาตุอาจารย์                 ให่เจ้าสุขสำราญแข็งแรงบ่แก่บ่เถ่า
อยู่เป็นเจ้าโคตรหมู่วงศา                                 สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ เด้อ
จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
……………………… 
                               คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

                                              อวยพรวันเกิด
…………………….
มื้อนี้วันเกิดเจ้า เอาพรชัยมาส่ง                  ประสงค์ใดขอให่ได้ สมด้ามดั่งหมาย
คันเจ้าคึดอยากได้ สรรพสิ่งเงินทอง           ให่หลั่งไหลมากอง เต็มห่องเฮือนของเจ้า
โชคดีให่หลั่งเข่า โพยภัยให่ไกลห่าง          พบแต่ทางก้าวหน่า นำพาเจ้าสุขสำบาย
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอไข่บ่สวง                  ปวดแข้งขาเจ็บส่วง ให่หายสิ้นสู่อัน
อายุยืนยาวมั่น สุขสำราญการเป็นอยู่           สมประสงค์สู่ด้าน ให่ฝันเจ้าเป็นความจริง เด้อ สาธุ
………………………………………………………….
                              อวยพรลา (ตลกโปกฮาคลายเครียดตอนเลิกอบรม)
…………………………………………………………
ขอลาเด้อทุกท่าน อาจารย์ใหญ่ ผอ.            ผู้มารอนั่งอบรม อยู่นำกันหลายวันแล้ว
ขอลาแนวซุมเชื้อ วิทยากรคนสวย/หร่อ        คงสิได้พบพ้อ กันแท้แน่นอน
หำยังแขวนอ้อนต้อน ขายังย่างไปเป็น         เอ็นยังแข็งคึกคัก แอวยังดีพอได้เด้า
สิบ่เซาทางสร่าง การศึกษาให่เฮืองฮูง ดอกนา   ความฮู้ได้เทือนี้ นำไปใช้ได้แน่นอน
จึงขออวยพรให่ ไชยโยสิทธิโชค                ถืกโฉลกทุกเรื่อง ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี
ให่เจ้าสุขีหมั่น เสมอมันเคือเก่า                   ผู้เถ่าเถ่าถ่าอยู่บ้าน ให่ของขึ่นจนออกแสง
เมือมื้อแลงให่เจ้าได้ เบิกถอยหลังฮอดสามสี่  โชคดีขี่ถืกหม่อง เงินทองลันหลั่งโฮม เด้อ สาธุ
………………………….
                                       อวยพรลางานบุญผ้าป่า
………………………..
ขอลาเด้อทุกท่าน ที่มางานบุญผ่าป่า         เทือมีงานปีหน่า จั่งมาพ้อพบกัน
ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใส่           แนวใดแซบหาให่ ใจหมู่เจ้าจั่งแม่นดี
คันมีใจให่กันแล้ว แจ่วเกลือกะอร่อย            แม่นว่ามีลาบก้อย ซังแล้วบ่อยากเหลียว
ข้อยสิเทียวหาหมู่เจ้า เอาผ้าป่ามานำ          มาทำบุญนำกัน ผูกพันเป็นพี่น้อง
มาเป็นทองผืนแหน่น แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น แม่นจากไปมื้อนี้ ปีหน่าสิต่าวมา
เถิงเวลาจากกันแล้ว ขออวยพรแถมส่ง         ประสงค์ใด๋ขอให่ได้ สมด้ามดังหมาย
ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย ให่ส่วยหร่อละออตา            โชคลาภไหลหลั่งมา สู่วันบ่มีเว้น
ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง             ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง
ซุมบ่าวสาวใสซิ่ง ได้แฟนจริงสวยหร่อ         ซุมพ่อแม่พี่น้อง มีคู่แล้วให่หมั่นยืน
นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น                 ตื่นขึ่นได้ เงิน เงิน เงิน และ เงิน เด้อ สาธุ
………………………..
                                            อวยพรให้คณะผ้าป่า

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่มางานบุญผ่าป่า              อย่าลืมสัญญาที่ให่ไว้ ว่าปีหน่าเจ้าสิมา
ข่อยสิหาแนวกินไว้ มวลปูปลาปิ้งป่น                  แนวใดแซบขนมาไว้ แม่นไกลใกล้สิซอกหา
คันบ่ได้เห็นหน่า เจ้าบ่มาคือดังว่า                      ข่อยสินอนนั่งถ่า วิงวอนฟ้าให่หล่ำแยง
น้องคำแพงเอื้อยอ้าย ให่เมือดีอย่าลำบาก           ความทุกข์ยากอย่าสิใกล้ โพยภัยให่ห่างไกล
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง                       ทางชีวิตข่างหน่า ให่พานพ้อสุขสำบาย
โชคลาภให่ ไหลหลั่งมาโฮม                              สมกับความตั้งใจ สู่อันคือฝันเจ้า
ซุมบ่าวสาวได้แฟนฮู้ ฮักแพงบ่แหนงหน่าย           ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง
มีคู่อิงแอบแล้ว ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง                        สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี
ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจเจ้าสู่อย่าง                     เห็นทางมาวัดบ้านข่อย มาซอยสร้างอย่าสิลืม เด้อ

 

ข่าขอนบนอบไหว่ ประธานใหญ่ในงาน                  สุขสำราญสู่คน ที่สนใจมางานนี้

วันที่มีงานเลี้ยง สังสรรค์วันงานแต่ง                     น้องคำแพงฮักกันมั่น พัวพันไว้ด้วยฮักหลาย

ขอแสดงความดีใจด้วย เจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหล่อ     เหมาะสมกันกะด้อ ซ่างหาพ้อกะซ่างเป็น

ข่อยอยากเห็นหมู่เจ้า มีลูกหลานหลานเหลนหล่อน    ข่อยออนซอนล่วงหน่า ว่าลูกเจ้าต้องหล่อสวย

จึงขออวยพรให่ ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง                       ตามที่หวังวาดไว้ สมใจเจ้าใฝ่ฝัน

มีลูกหลานไวฟ้าว เป็นบ่าวสาวเจ้าได้เพิง                ไทยบ้านได้ยอย่อง มวลพี่น้องได้เพิงพา

ให่เจ้ามีอายุมั่น ขวัญยืนยาวยิ่ง                               สิ่งใดดีใหลั่งเข่า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

เป็นเศรษฐีพันล้าน การงานให่ลุหลั่ง                      ย่างไปใสไทยบ้านหุ่ม แห่แหนเจ้าด้วยฮักแพง

ความแข็งแฮงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน                   ผิวนวนเนียนปานยังน้อย มีข่อยข่าซอยแฮง

ฮักแพงฮอดมื้อเฒ่า ดูแลกันฮอดมื้อแก่                   เป็นแม่ตู้พ่อตู้ ชูไม้เท้าซอยเดิน พุ้นหละเด้อ

 

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่มางานบุญผ่าป่า                 อย่าลืมสัญญาที่ให่ไว้ ว่าปีหน่าเจ้าสิมา

ข่อยสิหาแนวกินไว้ มวลปูปลาปิ้งป่น                     แนวใดแซบขนมาไว้ แม่นไกลใกล้สิซอกหา

คันบ่ได้เห็นหน่า เจ้าบ่มาคือดังว่า                        ข่อยสินอนนั่งถ่า วิงวอนฟ้าให่หล่ำแยง

น้องคำแพงเอื้อยอ้าย ให่เมือดีอย่าลำบาก              ความทุกข์ยากอย่าสิใกล้ โพยภัยให่ห่างไกล

อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง                         ทางชีวิตข่างหน่า ให่พานพ้อสุขสำบาย

โชคลาภให่ ไหลหลั่งมาโฮม                                สมกับความตั้งใจ สู่อันคือฝันเจ้า

ซุมบ่าวสาวได้แฟนฮู้ ฮักแพงบ่แหนงหน่าย            ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง

มีคู่อิงแอบแล้ว ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง                         สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจเจ้าสู่อย่าง                     เห็นทางมาวัดบ้านข่อย มาซอยสร้างอย่าสิลืม เด้อ

 

                                               คำอวยพรในวันเกิด
มื้อนี้วันเกิดเจ้า เอาพรชัยมาส่ง                      ประสงค์ใดขอให่ได้ สมด้ามดั่งหมาย

คันเจ้าคึดอยากได้ สรรพสิ่งเงินทอง               ให่หลั่งไหลมากอง เต็มห่องเฮือนของเจ้า

โชคดีให่หลั่งเข่า โพยภัยให่ไกลห่าง               พบแต่ทางก้าวหน่า นำพาเจ้าสุขสำบาย

อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอไข่บ่สวง                        ปวดแข้งขาเจ็บส่วง ให่หายสิ้นสู่อัน

อายุยืนยาวมั่น สุขสำราญการเป็นอยู่                สมประสงค์สู่ด้าน ให่ฝันเจ้าเป็นความจริง เด้อ สาธุ

                              คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

                                             ผูกแขนหลาน

มา มา มา ให้เจ๊าหยับเข้ามาใกล้                    ใหญ่นะโมสิ๊ผูกแขน......พะนะ

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี        ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ                ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนหลานในมื้อนี้วันนี้       มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี

มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อแม่ฮักแพงหลายบ่น้อย   พี่น้องซอยส่งเสริม การงานให่ก้าวหน้า

การศึกษาให่เฮืองฮูง                                     ได้เกรดสูงสี่ล้วนดังที่เจ้าปรารถนา

ให้เจ้ามีอายุยืนยาว ผิวพรรณขาวอ่องต่อง         งามผุดผ่องส่องใส ไผเห็นกะฮักกะแพง

ให่เจ้าแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้ พ่อแม่พี่น้องได้เพิงพา   จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

โอม สะวาหิ โอม สะวาหะ โอม ตุ ตะ ตุ ตะ ..เพี้ยง

                                                         อวยพรบ่าวสาว


มีเจ้าบ่าว กะต้องมีเจ้าสาว เอ๊าหยั๊บเข่ามา........ พี่น้อง...มาเด้อข๊วนเอ๊ยย


ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี          ดีกวาดเข่าดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์  ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าสาวในมื้อนี้วันนี้

มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี    มีสุขภาพดีแข็งแรง ปู่ย่าฮักแพงคือลูกคือหลาน

พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม ผัวอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ  ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า

การค้าให้เจริญ การเงินให่ลือลั่น การบ้านให่ซอยกัน  ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี เป็นลูกสะใภ้ที่ดีของปู่ย่า

เป็นที่เพิงพาของพี่น้อง ป้า ลุง ลูก หลานสู่คน เด้อ   จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง….  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี                 ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าหลั่งมาโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์    ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าบ่าว เพิ่นได้แต่งงานกับเจ้าสาวในมื้อน้ี

มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี    มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อเถ่าแม่เถ่าฮักแพงคือลูกคือหลาน

พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม เมียอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ   ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า

การค้าให้ฮูงเฮือง การเมืองให่ลือลั่น การบ้านให่ขยัน     ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี ให่เจ้าได้เป็นเศรษฐี

เป็นมหาเศรษฐี เป็นลูกเขยที่ดี เป็นผัวที่ดี เป็นพ่อที่ดี เด้อ    ปสิทธิ เตโช ปสิทธิ มังคะโล มหาชัยโย…. เพี้ยง

                                                            ปีใหม่
ปีเก่าเมิดไปแล้ว ปีใหม่ได้มาเถิง                                ขอพระอินทร์ผู้อยู่เทิง ดาวดึงส์เมืองฟ้า

ประทานพรลงมาให่ มนุษย์ในพื้นแผ่น                         ทั่วดินแดนโลกกว้าง ให่เนายั้งอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน สรรพสิ่งอันใด                                โพยภัยหาย อย่าสิหวนเห็นพ้อ

ผู้ที่รอโชคเข่า วาสนาเสริมส่ง                                    สมประสงค์สู่ด้าน งานเงินพร้อมสู่อัน

ผู้ขี่คร้าน ให้พออยู่พอกิน                                          ผู้มีศีลมีธรรม ให่ฮ่างมีดีได้

ผู้ที่เจ็บป่วยไข่ ให่หายดีมีสุขยิ่ง                                สิ่งใดดีหลั่งเข่า โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล

ทุกคนมีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง                          ทางชีวิตปีใหม่นี้ สุขขีมั่นสู่คน เด้อ สาธุ

ปีใหม่นี่ ให่มันดี/กว่าปีเก่า                      เงินเข่าเฮือนมื้อละร้อย ปีใหม่ได้/มื้อละพัน

ฝันปีเก่านั้น ฝันบ่ดี/มีแต่ล่าย                   ฝันปีใหม่/ให่เห็นโตก้องย่อง ซื้อได้โลด/บ่ต้องแปล

แก่ปีเก่านั้น ปีใหม่ให่/เป็นบ่าวสาว            เมียเฮาเคยเป็นยักษ์ ปีใหม่กลาย/เป็นนางฟ้า

ผัวขี่ยาขี่เหล่า ให่เซากินเซาดื่ม              เคยยืมเงินผู้อื่นใช้ ปีใหม่ให่/เป็นเจ้ามือ

เมียให้ถือเงินได้ บ่เกินวัน/ละซาวบาท      ปีใหม่เมียให่เพิ่ม ยี่สิบบาท/บ่ต้องทอน เด้อ สาธุ ประหยัดซ่อยกัน

                                                ผญาอวยพร


ผญาอวยพร......เด้อพี่น้องให้เจ้าสุขอยู่ล้น ผลที่ก่อกรรมดี ให้อยู่แดงมีฮี ให้อยู่ดีมีแฮง บ่เปลี่ยนแปลงสุขนั้น อายุยืนยาวมั่น พันปีอย่าได้หล่า..มีเดชาเกียรติก้อง ให้คนย่องกล่าวขาม มีแต่หัวย่ามๆนามยศปรากฎไกล สุขสดใสบ่มีเหงา กว่าคนเขาทั้งค่าย พ้อแต่ดีบ่มีฮ้าย มาทำลายให้ม้างมุ่น ความเจ็บเป็นเอ็นอุ่น อย่าสิมีท่อกิ้น ให้หายสิ้น แก่ท่านเด้อ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
กำเนิดโยคะ [ Origins of YOGA ]


โยคะ เกิดขึ้นที่อินเดียเมื่อประมาณ 4 - 5 พันปีที่ผ่านมา เดิมจะเป็นการฝึกเฉพาะโยคีและชนชั้นวรรณะพราหมณ์
เพื่อเอาชนะความเจ็บป่วย ต่อมาโยคะได้พัฒนาผ่านลัทธิฮินดู มายุคพุทธศาสนา ถึงยุคลัทธิเซนในประเทศจีน
โดยแท้จริงแล้ว โยคะไม่ได้เป็นศาสตร์ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เป็นศาสตร์สากลที่ศาสนาต่าง ๆ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งศาสนานั้น ๆ โยคะจึงเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก โดยเฉพาะ หะฐะโยคะ( Hatha Yoga )
ซึ่งจัดว่าเป็น Modern Yoga ที่พัฒนามาจากการรวมแบบโยคะดั้งเดิม กับวิธีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาความหมายของโยคะ [ Meaning Of YOGA ]

โยคะ หมายถึง การสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว
หะฐะโยคะ (HATHA YOGA) เป็น 1 ในสาขาโยคะทั้งหมด หะฐะโยคะ จะใช้ศิลปการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ
เกิดความสมดุลของพลังด้านบวกและด้านลบ โยคะจึงช่วยบรรเทาและบำบัดโรคได้
หะฐะโยคะ จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนเห็นความสำคัญของ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีโยคะท่าพื้นฐาน

ท่านมัสการ
ความหมาย


• นมัสการ หมายถึง ทำความเคารพวิธีปฏิบัติ


• ยืนหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ เท้าชิด พนมมือ

• หายใจเช้าและยกแขนขึ้น ค่อยๆ เอนตัวไปข้างหลัง ยื่นแขนเหนือศีรษะ

• หายใจออกช้าๆ เอนตัวไปข้างหน้า ให้มือที่พนมอยู่สัมผัสพื้นจนกระ ทั่งมืออยู่ในแนวเดียวกับเท้าศีรษะสัมผัสหัวเข่า

• หายใจเข้า ก้าวเท้าขวาถอยหลังมา 1 ก้าว ให้มือและเท้า ยังคงอยู่กับพื้น เท้าซ้ายอยู่ระหว่างมือทั้งสองข้าง ยกศีรษะขึ้น

• ขณะหายใจออก ยกเท้าซ้ายเข้ามาชิดเท้าขวา แขนตรงยกสะโพกขึ้นให้ศีรษะ และแขนอยู่ในแนวเดียวกัน ทำท่าเป็นรูปโค้งขึ้น

• หายใจเข้าและค่อยๆ ลดสะโพกลงมาที่พื้น (ให้สะโพกอยู่เหนือพื้นเล็กน้อย) ก้มตัวลงไปข้างหลังให้มากที่สุด

• หายใจออก และลดตัวลงมาที่เท้า เข่า มือ และอก สัมผัสพื้น

• หายใจเข้า และค่อยๆยกศีรษะขึ้น เงยศีรษะไปข้างหลังให้ได้มากที่สุด และโค้งกระดูกสันหลังไปให้ได้มากที่สุด เหมือนท่านาคอาสนะ

• ขณะหายใจออกช้าๆ และให้แขนอาสนะ ยกสะโพกขึ้น และให้ศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับแขน ทำเป็นรูปโค้งขึ้น

• หายใจเข้าช้าๆ และงอเข่าซ้าย ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว มือยังคงอยู่ที่พื้น วางเท้าซ้ายลงบนพื้นระหว่างมือทั้งสองข้าง ยกศีรษะขึ้น

• หายใจออกช้าๆ ให้มืออยู่ที่เดิม ดึงเท้าทั้งสองเข้ามาชิดกัน ให้อยู่แนวเดียวกับมือถ้าเป็นไปได้ ให้ศีรษะสัมพันธ์กับหัวเข่า

• หายใจเข้าช้าๆ และยกแขนขึ้น ค่อยๆเอนตัวไปข้างหลัง โดยยื่นแขนขึ้นเหนือศีรษะ ย้อนกลับไปตำแหน่งยังข้อ 1ท่าชวังคอาสนะ
ความหมาย

• ในภาษาสันสกฤต ชว หมายถึง ทั้งหมด หรือ ทุกๆ อังคะ หมายถึง ร่างกาย ชวังคะ จึงหมายถึง ทำทั้งร่างกาย

ที่เรียกเช่นนี้เพราะเป็นท่าที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายทุกส่วน ท่านี้มักเรียกกันว่า ท่ายืนบนไหล่

วิธีปฏิบัติ


• นอนหงายในท่า ศพอาสนะ

• หายใจเข้า วางฝ่ามือคว่ำลงบนพื้น ให้สะโพกอยู่บนพื้นขณะงอเข่าและดึงเข่าเข้ามาที่ท้อง หายใจออก

• หายใจเข้าช้าๆ กดฝ่ามือลง ยกลำตัวตั้งแต่ส่วนเอวขึ้นจากพื้น งอกระดูกสันหลังไปข้างหลัง และทำท่อนแขนให้ตรง ให้สะโพกอยู่บนพื้น

• หายใจเข้าแล้วในขณะหายใจออก ให้ยกขาตั้งฉากกับพื้น อาจใช้มือพยุงสะโพกไว้ หรือวางแขนไว้ลงกับพื้นตามถนัด

• ขาดชิด เข่าตรง นิ้วเท้าชี้ขึ้น ศีรษะตรงไม่หันไปด้านใดด้านหนึ่ง เก็บคางให้ชนหน้าอก

• หายใจเข้า ออก ช้าๆ ขณะคงท่านี้ไว้

• ทำย้อนกลับจากข้อ 6 จนกลับสู่ท่าศพอาสนะท่าตรีโกณอาสนะความหมาย

• คำว่า ตรี ในภาษาสันสกฤตหมายถึง สาม โกณ หมายถึง เหลี่ยมหรือมุม

ดังนั้น ท่านี้จึงเรียกว่า ท่าสามมุม หรือท่าสามเหลี่ยม

วิธีปฏิบัติ


• ยืนเท้าชิดแขนแนบลำตัว

• แยกเท้าออกจากกัน ให้ระยะห่างมากกว่าหนึ่งช่วงไหล่เล็กน้อย

• หายใจเข้าและยื่นแขนทั้งสองข้างออกให้ขนานกับพื้น ฝ่ามือคว่ำลง

• หายใจออกช้าๆ หันลำตัวไปทางซ้าย งอตัวที่ช่วงเอว ให้มือขวาลงไปที่แข้งซ้าย ฝ่ามือขวา วางไว้ข้างนอกของหน้าแข้งซ้าย

แขนซ้ายควรยื่นออกไปด้านบนขาและแขนทั้งสองข้างตรง โดยไม่ต้องงอเข่าและข้อศอก


• หันศีรษะขึ้นไปทางซ้าย มองไปที่ปลายนิ้วมือซ้าย หายใจเข้า และกลับไปสู่ท่าเดิม คือท่ายืน ให้แขนกางออก

• คงท่านี้ไว้ เท่ากับช่วงหายใจออก หายใจออกและทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 4-7 สลับซ้ายศีรษะอาสนะความหมาย

• คำว่า ศีรษะ หมายถึง หัว ในภาษาสันสกฤต ท่านี้คือ ท่ายืนด้วยศีรษะ ซึ่งได้รับความนิยมมากในการฝึกอาสนะ ไม่แพ้ท่าปทมอาสนะ

ด้านบนคือภาพโมกุลในศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นภาพโยคีขณะทำท่าศีรษะอาสนะ

วิธีปฏิบัติ


• นั่งคุกเข่า ให้สะโพกอยู่บนส้นเท้า

• เอนตัวไปข้างหน้า วางแขนลงบนพื้น ให้ศอกห่างกัน 1 ช่วงไหล่ ประสานนิ้วมือเข้าไว้ด้วยกัน

• วางศีรษะลงบนพื้น ให้ท้ายทอยสัมผัสมือที่ประสานไว้

• ให้ปลายเท้าจิกพื้น ขณะยกส้นเท้าขึ้น ยกเข่าขึ้นจากพื้น

• คงท่านี้ไว้เป็นระยะเท่ากับการหายใจเข้า ถ้าไม่สามารถกลั้นหายใจได้ ให้ค่อยๆ หายใจออก และนอนราบกับพื้น กางขาออก กลับไปสู่ท่าศพอาสนะหลอาสนะความหมาย

• หล แปลว่า คันไถ

วิธีปฏิบัติ


• นอนหงาย แบบท่าศพอาสนะ

• หายใจเข้า วางฝ่ามือคว่ำที่พื้น ให้สะโพกอยู่บนพื้น งอเข่าเข้ามาจรดท้องขณะหายใจออก

• หายใจเข้า ขณะหายใจออกให้ยกขาขึ้นตั้งฉากกับพื้น คุณอาจใช้มือพยุงสะโพก หรือวางแขนราบไปกับพื้นแล้วแต่ถนัด

• หายใจออก แล้วยกขาขึ้นเหนือศีรษะ งอขาตั้งแต่ช่วงเอวลงมา ยกหลังและสะโพก จนนิ้วเท้าสัมผัสพื้นด้านหลังของศีรษะ รักษาเท้าให้ชิดกัน

หากใช้มือพยุงหลังให้ลองวางแขนราบไปกับพื้น ให้ฝ่ามือคว่ำลง ถ้าไม่สามารถวางแขนลงที่พื้นได้ให้ใช้มือพยุงหลังส่วนล่างไว้


• เข่าตรง หายใจช้าๆ และคงท่านี้ไว้สักครู่ ถ้านิ้วเท้าสัมผัสพื้นไม่ได้ ก็พยายามให้นิ้วเท้าอยู่ต่ำที่สุด

• ทำท่าย้อนกลับตั้งแต่ข้อ 5 ถึง 1 จนกลับไปสู่ท่าศพอาสนะเหมือนเดิม
ธนูอาสนะ
ความหมาย

• คำว่าธนู ในภาษสันสกฤต หมายถึง มีรูปร่างเหมือนคันศร โค้ง หรือ งอ คันศร

ในที่นี้หมายถึง คันศรที่ใช้กับลูกธนู ท่าอาสนะนี้ มีชื่อแบบนี้เนื่องจาก ร่างกายมีท่าทางคล้ายคันศรที่โก่งพร้อมยิงธนู

วิธีปฏิบัติ


• นอนคว่ำหน้าไปข้างใดข้างหนึ่ง แขนราบไปกับลำตัว หงายฝ่ามือขึ้น

• หันหน้ามาเพื่อวางคางไว้บนพื้น หายใจออก งอเข่า เอื้อมแขนไปข้างหลัง จับข้อเท้าขวาไว้ด้วยมือขวา จับข้อเท้าซ้ายด้วยมือซ้าย

• ขณะหายใจเข้า ค่อยๆ ยกขาขึ้นโดยดึงข้อเท้าขึ้น ยกเข่าขึ้นจากพื้น และยกอกขึ้นจากพื้นในเวลาเดียวกัน

กลั้นลมหายใจเข้าเอาไว้ ทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงบนหน้าท้อง


• ยื่นศีรษะให้ไกลที่สุด คงท่านี้ไว้ขณะกลั้นหายใจ

• หายใจออกช้าๆ วางเข่าลงบนพื้น ปล่อยข้อเท้า ค่อยๆ วางขาและแขนลงบนพื้น หันหน้าไปข้างหนึ่ง ทำเหมือนท่าเริ่มต้นท่าพิจิกอาสนะความหมาย

• ท่าพิจิกหรือท่าแมงป่อง ในท่านี้ ร่างกายจะดูเหมือนแมลงป่อง ที่ยกหางโค้งขึ้นเหนือหัว พร้อมจะต่อยคู่ต่อสู้

แม้ท่านี้จะดูยากสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ก็ไม่ยากเกินไปนัก

วิธีปฏิบัติ


• คุกเข่าลงที่พื้น โน้มตัวไปข้างหน้า วางศอกและแขนด้านในราบไปกับพื้น ให้ฝ่ามือคว่ำลง แขนควรห่างกันประมาณ 1ช่วงไหล่

• ยื่นศีรษะไปข้างหน้าและยกให้สูงที่สุด

• ยกสะโพกขึ้น วางเท้าให้มั่นคง

• หายใจเข้าและแกว่งขาขึ้นไปเหนือศีรษะ รักษาสมดุลของร่างกายไว้ ยกขาตรงขึ้นเหนือศีรษะ

• ค่อยๆ งอเข่าและปล่อยขาลงมาทางด้านศีรษะ ระวังอย่าเคลื่อนไหวเร็วเกินไป และอย่าทิ้งขาลงไปไกลเกินไปขณะรักษาสมดุลของร่างกายไว้

• ทำย้อนกลับจากข้อ 5 จนกลับไปสู่ท่าคุกเข่า

* ข้อควรระวัง ไม่ควรลองท่าแมงป่อง จนกว่าคุณจะสามารถทำท่าที่ต้องใช้สมดุลของร่างกายอื่นๆ และไม่เหมาะกับสตรีมีรอบเดือนท่าพฤกษอาสนะ
ความหมาย

• ในภาษาสันสกฤต พฤกษะหมายถึง ต้นไม้ ท่านี้จึงเรียกว่าท่าต้นไม้

"ยืนตรงบนขาซ้าย งอขาขวาและวางขาขวาไว้บนโคนขาซ้าย ยืนเหมือนต้นไม้ ยืนอยู่บนพื้นดิน นี่คือท่าพฤกษอาสนะ"

วิธีปฏิบัติ


• ยืนเท้าชิด แขนแนบลำตัว

• งอเข่าขวา ยกต้นขาขวา และยก ส้นเท้าขวาไปบนต้นขาซ้ายด้าน ในให้โกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้

• ทรงตัว บนเท้าซ้าย ยกแขนทั้งสอง ข้างขึ้นเหนือศีรษะ อย่าให้ข้อศอกงอ และให้ฝ่ามือประชิดกัน

คงท่านี้ไว้ขณะค่อยๆ หายใจ ประมาณ 10 ช่วงหายใจเข้าออก


• ลดแขนและขาขวาลง และกลับไปสู่ตำแหน่งในข้อ 1 คือการยืนหน้าชิด แขนแนบลำตัว หยุดพักสักครู่ และทำซ้ำด้วยขาข้างหนึ่งศพอาสนะความหมาย

• ความหมาย คำว่า ศพ ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ร่างที่ตายไปแล้ว

"การนอนลงที่พื้นเหมือนศพ เรียกว่า ศพอาสนะ ช่วยกำจัดความเหนื่อยล้าและให้จิตใจได้พักผ่อน" จากหัตถโยคะปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติ


• นอนหงาย อย่าให้ขาแตะกัน แขนราบไปกับลำตัว ฝ่ามือหงายขึ้น

• หลับตาลง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ

• งอข้อศอก วางฝ่ามือบนพื้นใต้ไหล่ ให้นิ้วชี้ไปด้านหลัง

• มุ่งความสนใจไปที่อวัยวะแต่ละส่วนของร่างกาย จากหัวถึงเท้า แล้วค่อยๆ ผ่อนคลายทีละส่วน

• คงท่านี้ไว้ 10-15 นาที หากรู้สึกง่วงนอนขณะทำท่านี้ ให้หายใจเร็วและลึกขึ้น

• ครั้งแรกที่ฝึก ให้คงท่าศพอาสนะไว้ 10 หรือ 15 นาที กลับมาทำซ้ำเป็นระยะๆ ในช่วงฝึกท่าต่างๆ เพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นร่างกาย / จิตใจ

คำแนะนำ

บางคนคิดว่าท่านี้ง่ายมาก แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้น จุดประสงค์ของศพอาสนะ คือ ให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย

นอกจากร่างกายจะต้องนิ่งและผ่อนคลายแล้ว จิตใจยังต้องนิ่งราวกับผิวน้ำที่ปราศจากการรบกวนอีกด้วย

ผลที่ได้คือการผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและนิ่ง อันจะส่งผลให้เกิดสมาธิต่อไป

การฝึกศพอาสนะนั้นต้องใช้เวลา การกำหนดความสนใจไปที่อวัยวะแต่ละส่วนและ กำหนดลมหายใจล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการฝึกท่านี้อย่างยิ่ง

อุปสรรค 2 อย่างที่อาจลดคุณค่าการฝึกศพอาสนะ ก็คือ ความง่วงและจิตใจที่ฟุ้งซ่าน หากรู้สึกง่วงขณะฝึก ให้กำหนดลมหายใจให้ลึกขึ้น

หากจิตใจไม่นิ่ง ให้มุ่งความสนใจไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย กำหนดจิตไปที่พื้นหรือที่จังหวะลมหายใจของคุณเอง

การฝึกศพอาสนะควรทำก่อนและหลังการฝึกอาสนะเป็นประจำ


ข้อมูลจาก
Practice 01

------------------------------------------------------------------------------

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons